Futurehome AS:n tietosuojalausunto

Luottamuksesi meihin on ratkaisevan tärkeää, jotta palvelumme vastaavat odotuksiasi. Hyvät tietosuojakäytännöt ovat avainasemassa, jotta voit luottaa meihin.

Kaikkiin Futurehomen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia asetuksineen sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), siten kuin se on pantu täytäntöön Norjan lainsäädännössä ("henkilötietolaki"). Kaikkia työntekijöitämme koskee salassapitovelvollisuus sähköistä viestintää koskevan lain § 2-9 mukaisesti.

Tietosuojan suhteen lupaamme:

 • Olla avoimia siitä, miten keräämme, käytämme ja tallennamme tietojasi.
 • Käyttää tietojasi sen tarkoituksen mukaisesti, johon keräämme ne.
 • Olla keräämättä, tallentamatta tai käsittelemättä henkilötietoja suuremmassa määrin kuin tarvitsemme.
 • Edistää yksilöllisiä muokkausmahdollisuuksia ja integroitua tietosuojaa ratkaisuissamme.
 • Antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella sinusta tallennettuja henkilötietoja ja pyytää sellaisten henkilötietojen poistamista ja korjaamista, jotka ovat virheellisiä tai joita et halua säilytettävän.
 • Käyttää tietojesi suojaamiseen riittäviä turvatoimia ja työkaluja.
 • Käyttää omaa tietosuojaedustajaa, joka auttaa tarkistamaan, että Futurehome noudattaa henkilötietolakia sekä tätä tietosuojalausuntoa.

Tämä tietosuojalausunto antaa sinulle tiedot, joihin sinulla on oikeus henkilötietolain nojalla. Saat tietoja seuraavista:

 1. Mitä tietoja keräämme sinusta.
 2. Mitä tietoja keräämme sinusta, kun käytät palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme.
 3. Miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja.
 4. Kuinka suojaamme oikeuksiasi.
 5. Kuinka Futurehome noudattaa henkilötietolain vaatimuksia.
 6. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka Futurehome käsittelee henkilötietojesi.

1. Ketä tämä tietosuojalausunto koskee?

Tämä tietosuojalausunto koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakkaistamme ja verkkosivujemme vierailijoista. Tietosuojalausunto koskee myös muita henkilöitä, joiden henkilötietojen käsittelyyn meillä on oikeusperusta, kuten henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa Futurehomen suorittamaan käsittelyyn.

2. Milloin käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Futurehome käsittelee henkilötietojasi, kun:

 • Ne ovat tarpeen sinulle sovittujen palvelujen tarjoamiseen.
 • Ne ovat tarpeen asiakaspalvelun parantamiseksi, jotta voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen.
 • Ne ovat tarpeen tietoturvan varmistamiseksi.
 • Ne ovat tarpeen palveluidemme kehittämiseksi ja markkinoimiseksi.
 • Olet antanut suostumuksesi sinua koskevien tietojen käsittelyyn.
 • Ne ovat tarpeen lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

3. Kuinka saamme sinua koskevia henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • Rekisteröit Futurehomeen tilatessasi meiltä palveluja tai ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun.
 • Rekisteröidään säännöllisesti, kun käytät Futurehomen tarjoamia palveluita, esimerkiksi kun liiketunnistimella varustettu huone havaitsee liikettä tai kun vierailet verkkosivuillamme.
 • Saamme muilta kuin sinulta, esimerkiksi palveluntarjoajilta, joilla on oikeusperusta lähettää todennäköisiä tai tarkkoja tietoja (esimerkiksi kansallisesta väestörekisteristä).
 • Tekemäsi valinnat, kun klikkaat bannereita saadaksesi tietoja, tai jos olet vastannut lähettämiimme asiakaskyselyihin.

4. Minkälaista tietoa käsittelemme?

Tarvitsemme sinua koskevia henkilötietoja, jotta voimme tarjota sinulle räätälöidyn ratkaisun kodin älyratkaisuja varten. Rekisteröimme siksi seuraavat sinua koskevat tiedot:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, internetin kautta tarjotun sisällön ja palveluiden yhteysosoite, esim. Facebook, Google ja Twitter.
 • Tietoja asiakassuhteestasi, kuten palvelu- ja tilaustiedot, maksutiedot, luottotiedot, mahdolliset suostumuksesi ja yhteydenotot asiakaspalveluun.
 • Tietoja palveluidesi käyttäjistä kotitaloudessasi, kuten henkilöiden määrä ja heidän nimensä
 • Tilausten ja muiden tarjoamiemme palveluiden käytön yhteydessä luotavat tiedot, kuten käyttö, tilastot/aikajana, käytettävien laitteiden määrä ja tyyppi.
 • Tiedot, jotka annat ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun, esimerkiksi asiakasvalitusten, irtisanomisen ja tilausten jatkamisen yhteydessä annetut tiedot sekä muut meille antamasi tiedot.
 • Tiedot, joita keräämme, kun käytät digitaalisia ratkaisujamme internetissä, kuten IP-osoite, tiedot käyttämästäsi selaimesta, käyttöjärjestelmä, likimääräiset sijaintitiedot ja verkkosivusto, jolta siirryit sivustollemme.
 • Kun päätät osallistua kyselyihimme, käyttäjäpaneeleihimme tai kilpailuihimme, käsittelemme sinulta saamiamme tietoja kyseisessä yhteydessä.
 • Jos osallistut ja olet vuorovaikutuksessa kanssamme ulkoisilla kanavilla, kuten sosiaalisessa mediassa, kyseinen sisältö rekisteröidään järjestelmäämme. Palvelusta riippuen sisältö voi olla julkisesti saatavilla saman palvelun muille käyttäjille.
 • Voimme yhdistää eri palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin meillä on siihen oikeusperusta.

5. Mihin nimenomaisesti käytämme henkilötietojasi?

Käytämme ensisijaisesti henkilötietojasi voidaksemme hallinnoida asiakassuhdetta ja tarjota Futurehomen palveluita sinulle. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin nimenomaisiin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hallinnointi: Tilaamiesi palveluiden tarjoaminen, laskutus ja luottotiedot, asiakaspalvelu ja muu kanssasi käytävä viestintä.
 • Palveluidemme analysointi ja jatkokehitys: Teemme analyyseja siitä, kuinka asiakkaamme käyttävät palveluitamme, ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeet, kehittääksemme palveluitamme edelleen ja voidaksemme arvioida syyn, miksi asiakas päättää irtisanoa palvelusopimuksen kanssamme.
 • Käyttöturvallisuus: Mittaustyökalujemme ja teknisten lokiemme automaattisesti rekisteröimiä, käyttöäsi ja teknisiä laitteita koskevia tietoja käytetään varmistamaan, että palvelut toimivat aina ja täyttävät niitä koskevat laatuvaatimukset. Yritämme ennakoivasti ratkaista mahdolliset tekniset ongelmat, ennen kuin huomaat ne. Näin minimoidaan virheiden riski ja estetään tilauksesi tai palveluidemme väärinkäyttö.
 • Markkinointi: Noudatamme markkinointilain säännöksiä koskien tarjousten lähettämisestä nykyisille asiakkaillemme. Emme lähetä sinulle markkinointiviestintää, paitsi jos meillä on sille laillinen perusta henkilötietolain mukaisesti ja edellyttäen, että et ole kieltäytynyt kyseisistä markkinointiviesteistä.

Henkilötietojen keräämisen oikeusperusta on palvelusopimus, jonka olemme solmineet kanssasi. Tämä perusta koskee myös tietoja, joita tarvitsemme asiakassuhteen hallinnointiin, järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen ja palveluidemme jatkokehittämiseen.

Voit kieltäytyä markkinointiviestinnästä peruuttamalla tilauksen asianmukaisen sähköpostiviestin kautta. Et voi kuitenkaan kieltäytyä palveluita koskevista tärkeistä tiedoista, palveluihin liittyvistä sähköpostiviesteistä sekä laskuista ja muista asioista, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan ja meidän välisen sopimuksen toiminnan varmistamiseksi.

6. Automatisoitu käsittely ja profilointi

Keräämme ja analysoimme ainoastaan anonymisoituja tietoja silloin, kun se on välttämätöntä tuotteidemme ja palveluidemme laadun ja jatkokehityksen varmistamiseksi. Markkinointikumppanien, kuten Google AdWordsin, kautta meillä on myös pääsy ainoastaan anonyymeihin tietoihin.

7. Kuinka kauan sinua koskevia henkilötietoja säilytetään?

Futurehome ei tallenna henkilötietojasi kauemmin kuin on tarpeen. Se, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi, riippuu välttämättömyydestä ja mahdollisista säilyttämistä koskevista laillisista vaatimuksista, kuten kirjanpitolaki ja sähköisen viestinnän laki.

Olennaiset henkilötiedot, jotka olemme tallentaneet sinusta, ovat välttämättömiä, jotta voimme hallinnoida asiakassuhdetta ja tarjota sinulle oikeita palveluja. Tällaisia tietoja tallennetaan säännöllisesti niin kauan kuin meillä on voimassa oleva sopimus kanssasi.

8. Kenen kanssa jaamme tietoja?

Yritys, jonka kanssa olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen suorittamaan tehtäviä puolestamme.
Muut, joille olet antanut suostumuksesi tietojen jakamiseen meidän toimestamme.
Mahdolliset kumppanit yrityksen myynnin, oston, fuusion tai muun uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

Viranomaisten suorittama tietojen käsittely koskien tietoja, jotka Futurehome AS:n on paljastettava, ei ole Futurehomen hallinnassa.
Futurehome-käyttäjänä voit nähdä tilastoja järjestelmän muiden käyttäjien toiminnasta aikajanalla paikassa, johon järjestelmä on asetettu (esimerkiksi perheen koti). Jos olet antanut käyttöoikeuden muille käyttäjille, he näkevät tekemäsi toiminnot. Nämä tiedot jaetaan vain kyseisen paikan käyttäjien kesken.

9. Myynti ja markkinointi

Noudatamme markkinointilain säännöksiä tarjousten lähettämisestä nykyisille asiakkaillemme ja muille. Emme lähetä sinulle mitään, paitsi jos meillä on sille laillinen perusta henkilötietolain mukaisesti ja edellyttäen, että et ole kieltäytynyt tällaisista markkinointiviesteistä. Käytämme henkilötietoja:

 • Viestinnän ja tarjousten mukauttamiseen nykyisille asiakkaillemme yhdistämällä käytössämme olevia henkilötietoja muiden kumppaneidemme anonyymeihin tietoihin
 • Asiakkaidemme kanssa kommunikointiin käyttämällä meille antamiasi yhteystietoja (mukaan lukien sähköposti, puhelinnumero ja OTT-palveluiden – kuten Facebook, Twitter ja Snapchat – yhteystiedot) ja joiden käytöstä markkinointiin olemme ilmoittaneet sinulle, paitsi jos olet kieltäytynyt tällaisesta viestinnästä.
 • Uutiskirjeiden ja muiden suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, kun meillä on siihen suostumuksesi tai muu oikeusperusta.
 • Markkina-analyysien, asiakastyytyväisyystutkimusten ja vastaavien suorittamiseen.

Futurehome pyrkii olemaan ottamatta yhteyttä asiakkaisiin ja muihin liian usein, emmekä ota sinuun yhteyttä, ellei meillä ole siihen laillista perustaa.
Jos ostat tuotteen Futurehomen verkkokaupasta "Bli medlem i Huseiernes Landsforbund" (Ryhdy asunnonomistajien kansallisen yhdistyksen jäseneksi), Futurehomen on jaettava yhteystietosi Huseiernes Landsforbund -yhdistyksen kanssa, jotta voit liittyä jäseneksi.

10. Kenen kanssa jaamme tietoja?

Yritys, jonka kanssa olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen suorittamaan tehtäviä puolestamme. Myös tietyt muut kolmannet osapuolet, kuten sähköasentajat, tarjoavat palveluja puolestamme ja auttavat meitä liiketoiminnan harjoittamisessa ja palveluiden tarjoamisessa. Jos suoritamme asiakastutkimuksia, käytämme kyseiseen tarkoitukseen kolmansia osapuolia. Tällaisille kolmansille osapuolille tarjotaan pääsy tietoihin, jotka he tarvitsevat samoihin tarkoituksiin kuin edellä on kuvattu suorittaakseen tehtäviä puolestamme.
Muut, joille olet antanut suostumuksesi tietojen jakamiseen meidän toimestamme.
Mahdolliset kumppanit yrityksen myynnin, oston, fuusion tai muun uudelleenjärjestelyn yhteydessä.
Luottotarkastus- ja perintäyritykset.
Jaamme henkilötietoja markkinoinnissa käyttämiemme kanavien kuten Facebookin kanssa, kun olet antanut meille kyseisten kanavien yhteystiedot ja meillä on oikeusperusta lähettää sinulle markkinointiviestintää kyseisten kanavien kautta.
Teemme kirjalliset sopimukset (tietojenkäsittelysopimukset) niiden kolmansien osapuolten kanssa, joille jaamme tietoja, ja asetamme selkeät vaatimukset sovellettavan tietosuojalainsäädännön, mukaan lukien tietoturvaa koskevien vaatimusten, noudattamiseksi. Jos kyseiset kolmannet osapuolet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, käytämme tarpeen vaatiessa EU:n komission vakiosopimusta, joka turvaa yksilön tietosuojan ja varmistaa tyydyttävän suojatason.
Huolimatta siitä, että meillä on sähköisen viestinnän lain § 2-9 mukainen salassapitovelvollisuus, poliisi- ja syyttäjäviranomaisella sekä joillakin muilla viranomaisilla on tietyissä tapauksissa oikeus saada tietoja sähköisten viestintäpalvelujen käytöstä. Lain tai tuomioistuimen päätöksen edellyttämässä tai mahdollisten rikosten tutkimiseen tarvittavassa laajuudessa asianmukaiset tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille tai muille oikeutetuille tahoille.
Jaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain siksi, että nämä voivat auttaa meitä omissa tarkoituksissamme, emmekä jaa niitä koskaan siksi, että kyseiset kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tässä mainittujen kolmansien osapuolten lisäksi emme jaa emmekä myy henkilötietojasi muille.

11. Kuinka kauan käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Käsittelemme sinua koskevia tietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tiedot poistetaan tämän jälkeen, ellei laki velvoita meitä jatkamaan tietojen säilyttämistä.

12. Kuinka suojaamme tietoja?

Henkilötietoja on käsiteltävä siten, että tietojen eheys, luottamuksellisuus ja saatavuus turvataan. Tämä tarkoittaa, että Futurehomen on ryhdyttävä henkilötietojen tahattoman ja laittoman tuhoamisen, katoamisen ja muuttamisen vastaisiin toimiin.
Futurehomessa käytämme ISO 27001 -standardin periaatteita tietoturvatyön ohjeina, ja meillä on sisäiset rutiinit riskianalyysien toteuttamiseksi. Teemme säännöllisiä riskianalyyseja IT-järjestelmissämme ja -rutiineissamme. Näin varmistetaan, että meillä on tarvittava tietoturva suhteessa henkilötietojemme käsittelyyn liittyvään riskiin.
Siinä määrin kuin jaamme henkilötietoja kolmansille osapuolille, asetamme niille tiukat tietoturvavaatimukset.

13. Lapsia koskevien tietojen käsittely

Lapsilla tarkoitetaan Norjan lain mukaan alle 18-vuotiaita. Lapsi voi antaa suostumuksensa, jos hän on yli 15-vuotias, koska käsiteltävät tiedot eivät ole arkaluonteisia. Jos lapsi on alle 15-vuotias, huoltajan on annettava suostumus lapsen puolesta lukuun ottamatta sellaisten toimien tai toimintojen tietojen käsittelyä, joissa lapsen katsotaan olevan riittävän kypsä antamaan itse suostumuksensa (ns. suostumuskompetenssi.) Alle 18-vuotiaat lapset voivat siis antaa itse suostumuksensa riippuen siihen liittyvästä toiminnasta ja tietosuojariskistä.

14. Oikeutesi: Tarkastelu, korjaus ja poistaminen

Tiedot: Sinua koskevien tietojen käsittelyyn liittyvien tietojen on oltava selkeitä ja helposti saatavilla, jotta voit saada hyvän käsityksen siitä, miten käsittelemme kyseisiä tietoja.
Tarkastelu: Saat yleiskuvan käsittelemistämme, sinua koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä osoitteeseen personvern@futurehome.no.
Korjaus: Voit pyytää virheiden tai puutteellisten tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä meihin asiakaspalvelun kautta.
Poistaminen: Voit pyytää meitä poistamaan sinua koskevia tietoja:
Kun sinulla ei ole enää asiakassuhdetta Futurehomeen tai Kun peruutat suostumuksesi, eikä tietojen käsittelyn jatkamiselle ole enää laillista perustaa.
Rajoitus: Voit pyytää, että emme poista tietoja, jos tarvitset kyseisiä tietoja oikeudellisten vaatimusten esittämiseen tai puolustamiseen.
Vastalause: Voit pyytää meitä lopettamaan suoramarkkinointiin käyttämiemme tietojen käsittelyn, mukaan lukien profiloinnin.
Automatisoidut päätökset: Jos olet saanut automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen, sinulla on oikeus pyytää työntekijää tekemään uusi arviointi.
Voit aina ottaa yhteyttä meihin tai Norjan tietosuojaviranomaiseen, jos sinulla on kysymyksiä tai valituksia Futurehomen henkilötietojen käsittelystä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.datatilsynet.no.

15. Miten saan selville tietosuojalausuntoon tehdyistä muutoksista?

Tämän tietosuojalausunnon sisältöä voidaan muuttaa, jolloin muutokset julkaistaan sivustolla futurehome.no. Jos teemme merkittävän muutoksen, lähetämme siitä asiakkaillemme ilmoituksen.

16. Käsittelyvastuu ja tietosuojavaltuutettu

Futurehome on vastuussa sinusta ja asiakkaistaan kerättyjen tietojen käsittelystä. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: personvern@futurehome.no
Tietosuojavaltuutetun on varmistettava, että Futurehome noudattaa henkilötietolakia, ja hänen on oltava yhteyshenkilö ja resurssi Futurehomelle ja asiakkaillemme sekä muille rekisteröityneille Futurehomen tietosuojaa koskevissa asioissa.

17. Evästeet

Evästeet ja Google Analytics
Verkkosivustomme käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sitä omatoimisesti ja voimme tarjota sinulle parempaa palvelua. Futurehome AS käyttää evästeitä pääasiassa liikenteen mittaamiseen (Google Analyticsin avulla) ja sisällön optimointiin. Käytämme evästeitä sivujemme käytön yksinkertaistamiseen.
Jotta Futurehome AS pystyy kehittämään ja parantamaan verkkosivustoaan, käytämme liikenteen mittaus- ja analysointityökalua Google Analytics, jonka tarjoaa Google, Inc. Google Analytics käyttää myös evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja. Tämä auttaa sivustoa analysoimaan, miten käyttäjät käyttävät sivustoa.
Evästeen keräämät tiedot käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähetetään Googlelle ja tallennetaan yrityksen palvelimille. Google käyttää näitä tietoja verkkosivustoa koskevan käyttösi arviointiin, raporttien tekemiseen verkkosivuston omistajalle verkkosivustolla tapahtuvasta toiminnasta sekä muiden palvelujen tarjoamiseen, jotka liittyvät verkkosivustolla tapahtuvaan toimintaan ja internetin käyttöön.
Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos siihen on oikeudellinen velvoite tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit hylätä evästeiden käytön koneellasi selaimesi asetuksista. Huomaa kuitenkin, että jos teet niin, et ehkä pysty käyttämään verkkosivuston kaikkia toimintoja.
Jotta mainontamme olisi entistä osuvampaa niille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta palveluihimme, käytämme Google Adwordsin uudelleenmarkkinointia. Tämä tapahtuu evästeiden avulla mainosten esittämiseksi käyttäjien aiempien verkkosivustokäyntien perusteella. Sivuston käyttäjänä voit kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä siirtymällä Googlen mainosasetuksiin. Googlen tietosuojakäytäntö ei kerää tai käytä tietoja, joita voitaisiin käyttää yksilöiden tunnistamiseen. Voit kieltäytyä kohdistetuista Google Display -mainoksista seuraavan linkin kautta.
Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja yllä kuvatulla tavalla ja yllä kuvattuun tarkoitukseen.

18. Terminologia

Joitakin tärkeitä termejä:
Anonymisoidut tiedot ovat tietoja, joista olemme poistaneet kaikki tunnistettavissa olevat elementit siten, että tietoja ei ole enää mahdollista yhdistää sinuun yksilönä.
Henkilötietojen käsittely tarkoittaa henkilötietojen käyttöä, kuten keräämistä, tallentamista, muuttamista, kokoamista, paljastamista ja poistamista.
Rekisterinpitäjä on Futurehome, joka vastaa kaikesta henkilötietojen käsittelystä palveluidemme tarjoamisen yhteydessä.
Asiakas> on kuka tahansa henkilö, joka tilaa, ostaa tai käyttää palveluitamme. Asiakkaan, jonka kanssa Futurehomella on sopimus, on varmistettava, että hänen tilaukseensa lukeutuville muille käyttäjille (esimerkiksi perheenjäsenille) ilmoitetaan tästä tietosuojalausunnosta ennen palvelun käyttöä.
Sijaintitiedot> ovat käsiteltäviä tietoja, jotka osoittavat matkapuhelimen tai muun sähköisiä verkkoja tai matkapuhelinverkkoja käyttävän laitteen maantieteellisen sijainnin.
Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan tyypillisesti yhdistää suoraan tai epäsuorasti sinuun yksilönä, kuten nimi, osoite, syntymäaika jne.
Henkilötietolailla tarkoitetaan Norjan henkilötietolakia ja sen määräyksiä sekä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), kuten se on pantu täytäntöön uudessa Norjan henkilötietolaissa.